ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตา

"ไม่ใช่หมอดูแม่นๆ แต่คุยเรื่องแก่นดวงชะตา"
การที่ชีวิตในปัจจุบันชายต้องพบเจอกับเหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ นั้นเกิดจาก กรรมเก่าที่ทำมา กรรมใหม่ซึ่งทำขึ้น และสถานที่ ที่ตนเองพาไปอยู่ แต่จะมีผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับตัวเรา ถ้าเรารู้เท่าทัน กรรมเก่า กรรมใหม่ และรู้ว่าควรพาตนไปอยู่ในถานที่แบบไหน ก็มีผลต่อดวงชะตาของคุณ

พิธีกรรมไทย

"เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"
พิธีกรรมไทยตั้งแต่เกิด จนกระทั้งตาย ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมานานเท่ากับ ที่มีชาวไทยบนโลกใบนี้ ซึ่งพิธีกรรมล้วนมุ่งสร้าง ความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป้นการรับขวัญเด็ก การขึ้นเสาเอก การขึ้นบ้าน หรือเปิดร้านใหม่ การตั้งศาลมหาพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ พิธีไหว้ครู และพิธีบูชาดวงชะตาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งการบูชาดวงชะตาด้วย ดวงพิชัยสงครามซึ่งนับว่า เป็นศาสตร์ชั้นสูง ของวิชาโหราศาสตร์ไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พุฒิ
E-Mail Address : phuttiwong@gmail.com

  • บริการคำนวณฤกษ์สำหรับงานมงคลต่างๆ ติดต่อผ่านทางอีเมล์ phuttiwong@gmail.com ฤกษ์ทั่วไป ๕๐๐ บาท ฤกษ์แต่งงาน ๙๐๐ บาท (ใช้เวลา ๑ วัน)
  • บริการตั้งนามมงคล ๙๐๐ บาท (ใช้เลา ๑ วัน)
  • บริการให้คำพยากรณ์ดวงชะตา ๓๐๐ บาท ( เว้นวันพระ) หรือเสี่ยงทายไพ่ยิปซี ๑๕๙ บาท
  • บริการจัดสร้างดวงพิชัยสงครามเฉพาะบุคคล ๓,๙๐๐ บาท (ใช้เวลา ๙ วัน) (ได้ภาพดวงพิชัยขนาด ๔ x ๖ นิ้ว ในกรอบไม้บุฝ้าย หากต้องการพิมพ์ภาพดวงพิชัยลงบนแผ่นทองเหลืองเพิ่มเงิน ๒,๕๐๐ บาท)