"เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"

พิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญเด็ก
จัดทำบายศรีสู่ขวัญเด็ก เพื่อเรียกขวัญให้แก่เด็กทารก (นิยมทำให้เด็กอายุ ๔ วัน ถึง ๙๐ วัน) เพื่อบำรุงขวัญเด็กโดยตรง และเพื่อขอร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยดูแลปกป้องรักษา และคุ้มครองเด็ก ให้เด็กเลี้ยงแล้วว่านานสอนง่าย ฉลาดหลักแหลม ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน

พิธีกรรมการขึ้นเสาเอก
เพื่อเสริมสร้างความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นแก่อาคารบ้านเรือน และให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกัน และอำนวยอวยพรให้เกิดความสงบร่มเย็น เจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน ตลอดทั้งผู้อยู่อาศัย ทั้งให้การก่อสร้างลุล่วงไปได้ด้วยดี

พิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่ และเปิดร้านใหม่
เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นมงคลให้แก่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของกิจการ ทำมาค้าขึ้น ไม่มีเภทภัยใดๆ มากล้ำกราย โดยขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกรูปทุกปาง อำนวยอวยพรให้แก่เจ้าของ ผู้อยู่อาศัย ตลอดจนกิจการงานต่างๆ ให้เจริญรุ่งเรือง

ตั้งศาลมหาพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่
เป็นพิธีกรรมอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประจำอยู่กับ อาคารบ้านเรือน เพื่อคอยปกป้องคุ้มครองและอำนวยอวยพรให้เกิดลาภผลนานาประการ

การสวดเสริมดวง พิธีกรรมการสะเดาะพระเคราะห์ และ พิธีสวดบูชานพเคราะห์
ทั้งสามพิธีกรรมนี้มุ่งเน้นที่การสร้างความเป็นมงคลให้กับชีวิต ให้ผ่านพ้นอุปสรรค และปัญหาชีวิตต่างๆ ไปได้ด้วยขวัญกำลัง และพรอันเป็นมงคล ด้วยบารมีของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะ พระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ เทพเทวาทั้งหลาย ฯลฯ

พิธีกรรมไหว้ครู
เป็นพิธีกรรมที่จัดทำเพื่อเคารพคุณครูบาอาจารย์ ในสายอาชีพต่างๆ แต่ประสิทธิวิทยาการต่างๆ ให้เราๆท่านๆ ได้หาเลี้ยงชีพ ซึ่งเป้นการแสดงถึงความกตัญญู ซึ่งเป้นบ่อเกิดแห่งความเป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวง

  • บริการคำนวณฤกษ์สำหรับงานมงคลต่างๆ ติดต่อผ่านทางอีเมล์ phuttiwong@gmail.com ฤกษ์ทั่วไป ๕๐๐ บาท ฤกษ์แต่งงาน ๙๐๐ บาท (ใช้เวลา ๑ วัน)
  • บริการตั้งนามมงคล ๙๐๐ บาท (ใช้เลา ๑ วัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พุฒิ
E-Mail Address : phuttiwong@gmail.com