บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด

ทะเบียนการค้า เลขที่ 0108454820867

บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันของทีมงานนักพัฒนาสื่อ และ ทีมงานนักการตลาด ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ และผลิตสื่อมากกว่า 15 ปี ประสบการณ์ ด้านการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกมากกว่า 10 ปี ละประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการตลาด และการบริหารการจัดจำหน่าย มากกว่า 10 ปี เพื่อเสนอบริการ การออกแบบ และ การผลิต สื่อประเภทต่างๆ เพื่อ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์, งานด้านการศึกษา โดย ออกแบบ และ ควบคุมการผลิต จนกระทั้ง คุณได้ชิ้นงานตรงตาม ความต้องการ ไม่ว่า จะเพื่อ ความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อส่งเสริมสังคม หรือ พัฒนาการศึกษาแก่ภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไปด้วยทีมงานคุณภาพ

นโยบาย และหลักการดำเนินธุรกิจ
บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการออกแบบ, ผลิต, พัฒนา, และให้คำแนะนำในด้านการวางแผนใช้สื่อต่างๆ เพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายสูงสุดขององค์กรของคุณ ด้วยบริการ ที่ให้ความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน เป็นหนึ่งในปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด

บริการ
บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด

ให้บริการด้านการออกแบบ การผลิต การพัฒนา และการวางแผนการใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น

 • สื่ออิเล็คทรอนิก ให้บริการด้านการจัดเตรียมเนื้อหา บริการเสนอคำแนะนำด้านการจัดหมวดหมู่ การออกแบบ การพัฒนา เช่น Web Site, CAI, Presentation เป็นต้น
 • สื่อสิ่งพิมพ์ ให้บริการด้านออกแบบ และการจัดทำต้นฉบับ รวมถึงประสานงาน และดูแลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ เช่น แผ่นพับ, แคตตาล็อก, บรรจุภัณฑ์, หนังสือรายงานประจำปี, งานโฆษณาบนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
 • สื่อวีดีทัศน์ ให้บริการด้านการเขียนบท การลำดับภาพ ถ่ายทำ และตัดต่อ การจัดทำต้นฉบับ และการทำสำเนา ในงานประเภทต่างๆ เช่นโฆษณา ประชาสัมพันธ์ งานสารคดี สื่อการสอน เป็นต้น
 • Business Tool & Premium ให้บริการด้านการออกแบบและผลิตสื่อเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อให้ภาพพจน์องค์กร และสินค้าหรือบริการ ขององค์กร ดูดี เป็นที่ยอมรับ และจดจำสื่อชนิดนี้จำเป็นต้องออกแบบ และคัดสรรเป็นพิเศษ ทั้งงานเอกสารสำหรับการติดต่อ เช่น ตราสัญลักษณ์ นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซอง นอกจากนี้ในกิจกรรมสำคัญ และเทศกาลสำคัญ การคัดสรรของที่ระลึกมีความจำเป็นต่อ ความนิยมทางการตลาด และภาพพจน์องค์กรเป็นอย่างมาก

.ให้บริการด้านการตลาด และการบริหารการจัดจำหน่าย แบ่งเป็นประเภทดังนี้

 • Modern Trade
 • Inter Trade
 • E-Commerce

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
E-Mail Address : polyboon@yahoo.com

ฝ่ายบริการลูกค้า
E-Mail Address : polyboon@gmail.com

ผลงานอ้างอิง
บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อประเภทต่างๆ ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน เช่น

หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น

 • สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • โครงการ Internet Police สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ท่าเรือกรุงเทพฯ
 • สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

  หน่วยงานเอกชน ต่างๆ เช่น

 • บริษัท อินท์คอมเทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท อินท์คอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เน็ท เคเอสซี จำกัด
 • บริษัท ทรีคิว พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท บัวทอง พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท เพชรสมุย พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บางกอกฟิล์ม สตูดิโอ
 • บริษัท รีเทลลิงค์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท วาศนีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ไซเบอร์คลับ จำกัด
 • บริษัท เคเอเอ็น เอนเตอร์เทนเม้น จำกัด
 • บริษัท ออดิโอ คอนเนคชั่น จำกัด
 • หนังสือชุด เอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เน็ทและเทคโนโลยี
 • สมาคมอินเตอร์เน็ทนานาชาติ ประเทศไทย
 • บริษัท ไทย เพรสสิเด้น ฟูดส์ (มหาชน) จำกัด
 • บริษัท ไวท์ แอนด์ บลู ฮาโมนี่ จำกัด
 • บริษัท เฮอริเทจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • บริษัท บ้านทัวร์ (คอลแลคทีฟ) จำกัด
  เป็นต้น