บริษัท โพลีบูรณ์ จำกัด
ให้บริการการบริหารการจัดจำหน่าย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งให้บริการด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งแบ่งบริการออกได้ดังนี้

Modern Trade สำหรับผู้ผลิตสินค้าจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น อาหาร เสื้อผ้าเครื่องประดับ สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ งานศิลปหัตถกรรม เครื่องใช้ภายในบ้าน และสำนักงาน แม้กระทั่งของเล่น ของที่ระลึก ที่ต้องการกระจายสินค้า สู่ท้องตลาด เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ เรามีบริการ ให้คำปรึกษา และบริหารการจัดจำหน่ายให้กับสินค้า ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่เหมาะสม เช่น ร้านค้าในแหล่งธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยว ต่างๆ ตลอดจนถึง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป


Inter Trade สำหรับผู้ผลิตสินค้าจำนวนมาก ที่ต้องการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ เรามีบริการให้คำปรึกษา และบริหารจัดการ ช่องทางการนำเข้า และส่งออก สินค้า พร้อมการพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดในต่างประเทศ เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การคัดสรรสินค้าให้เหมาะกับตลาดในภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น

E-Commerce สำหรับผู้ผลิต และเจ้าของสินค้าชนิดต่างๆ ไม่จำกัดจำนวนว่ามากหรือน้อย ต้องการจัดจำหน่ายผ่านเครือข่าย ระบบ Internet ซึ่งจะทำให้ข้อมูลสินค้า กระจายสู่กลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลก นอกจากนี้ สำหรับผู้มีสินค้าหลากหลายประเภท หลายแบบ สามารถจัดสร้างเป็น แคตตาล็อก ออนไลน์ได้ ซึ่งช่วยลดงบประมาณในการจัดทำแคตตาล็อกได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับผลตอบรับกลับทันทีที่ลูกค้าให้ความสนใจสินค้า

Advertising งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการ เรามีบริการในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ การสรุปข้อมูลด้านสินค้า บริการ ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า ขั้นตอนการติดคอนเส็ป การคิดสโลแกน การวางแผน การออกแบบ พัฒนา และการผลิดสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด