| ช้อปปิ้ง พลาซ่า | เรื่องเล่าวิถีสยาม | ท่องเที่ยวทั่วไทย | เนื้อที่โฆษณา |
สยามเมืองยิ้ม (Thailand : Land of Smile) โลกของความเกื้อกูล ดุจผีเสื้อกับดอกไม้
::: Polyboon / Stories / สักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ::: เรื่องเล่าชาวสยาม :::
 


สักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เรื่อง และภาพประกอบโดย พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นมหาราชไทยที่ทรงกอบกู้แผ่นดินไทย เพื่อชนชาวไทย และพระศาสนา ให้คงอยู่สืบไป ด้วยพระปรีชาสามารถ ทำให้ไทยคงความเป็นไทยไม่เป็นเมืองขึ้นของผู้ใด

ชนชาวไทยให้การสักการะบูชาพระองค์ทั่วทุกภาคของประเทศ สังเกตุได้ว่าไม่ว่าจะเดินทางไปในภูมิภาคใดตั้งแต่เหนือจรดใต้ มักพบพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์อยู่ทั่วประเทศเนื่องจากพระองค์เดินทัพปราบศัตรู และคนไทยที่สร้างความเดือดร้อน วุ่นวายให้ประเทศชาติจากเหนือจรดใต้ จากตะวักออกจรดตะวันตก พระราชานุสาวรีย์ที่นำมาให้ท่านเยี่ยมชม มีทั้งจากตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสิน จังหวัดจันทบุรี จากวัดสมณโกสฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นะโม ๓ จบ

โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ

คำถวายเครื่องสักการะ

โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง

น้ำพระทัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน พิศุทธิ์ พุทธบูชา
พระศาสดา สมณะ พระโคดม
ให้ยืนยง ดำรงหล้า ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ จัดให้สม
วิปัสสนา แน่วหนอ พ่อชื่นชม
น้อมบังคม รอยบาท พระศาสดา
คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่ศาสนา
พุทธศาสน์ เคียงอยู่ คู่ราชา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน


วัดสมณโกสฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Copyright by Polyboon Co.,Ltd