ขอเชิญร่วมส่งภาพพระประธาน และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ ไหว้พระหน้าคอมฯ ๙ วัด ๗๖ จังหวัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ :::>>
ไหว้พระหน้าคอมฯ แบบคลาสสิก ขณะนี้มีพระบูชาให้เลือกถึง ๑๐๘ เป็นแบบที่คุณสามารถอ่านบทสวดมนต์ได้เต็มที่ ภายในหมวดนี้มีบทสวดมนต์ให้คุณเลือกอย่างมากมายตามความศรัทธา รวมทั้งจะเลือกสวดบทไหนก่อนบทไหนหลังก็ได้ และสำหรับผู้ที่มีหน้าจอขนาดน้อยกวา ๑,๐๒๔ พิกเซล ขอแนะนำให้ใช้รูปแบบนี้นะครับ เมื่อคุณเข้าไปจะสามารถเลือก ภาพโต๊ะหมู่ได้ ๑๐๘ ภาพ มีบางบทสวดมนต์ที่มีเสียงสวดมนต์ให้ฟังด้วย

ไหว้พระหน้าคอมฯ แบบเต็มตาเต็มใจ เป็นแบบที่มีภาพโต๊ะหมู่ ขนาดใหญ่ (ขนาดหน้าจอควรกว้างตั้งแต่ ๑,๐๒๔ พิกเซล ขึ้นไป) เพื่อให้คุณได้สงบร่มเย็น ไปกับภาพโต๊ะหมู่บูชากว่า ๑๓๐ ภาพ จาก ๑๐๘ วัด ในแบบเต็มตาเต็มใจนี้ มีให้คุณเลือก ชุดบทสวดมนต์ออกเป็น ๔ แบบดังนี้

ชุดสวดมนต์ไหว้พระ คุณสามารถเลือกว่าจะสวดมนต์เอง หรือจะฟังเสียงพระสวดในบทสวดมนต์หลักๆ เช่น อิติปิโสฯ พาหุงฯ มหากาฯ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก คาถาชินบัญชร เป็นต้น

ชุดฟังพระสวดเสริมมงคล (ใช้เวลาประมาณ ๕๐ นาที ไม่รวมเวลาโหลด) เป็นบทสวดมนต์ที่มีความเป็นมงคลมาก เป็นที่นิยมฟังกันมา แต่ละบทมีพุทธคุณมากมายเช่น บทมงคลสูตร ใช้สวดเสริมสิริมงคล บทรัตนสูตร ใช้สวดไล่สิ่งไม่ดี ภูตผีปีศาจ โรคภัยไข้เจ็บ บทกรณียเมตตสูตร สวดเพื่อให้เทวดาเมตตารักใคร่ บทขันธปริตร ใช้สวดป้องกันสัตว์ร้ายบทวัฏฏกปริตร ใช้สวดป้องกันอัคคีภัย บทอาฏานาฏิยปริตร ใช้สวดเพื่อคุ้มครองจากอำนาจชั่วร้าย และบทมงคลจักรวาฬใหญ่ เป็นต้น
ฟังพระทำวัตรเช้า (ใช้เวลา๔๐ นาที ๔๐ วินาที ไม่รวมเวลาโหลด) และ ฟังพระทำวัตรเย็น (ใช้เวลา ๓๑ นาที ๒๓ วินาที ไม่รวมเวลาโหลด) เป็นบทมาตรฐานที่พุทธาสนิกชนใช้สวดกันเป็นประจำ โดยเฉพาะในวันพระ มีให้เลือกทั้งแบบฟังเสียงพระสวดทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น หรือ แบบสวดเองตามบทสวดมนต์ที่ขึ้นให้พร้อมเสียงพระสวด แต่คอมบางเครื่องตัวอักษรอาจไม่ตรงกับเสียงสวดมนต์มนต์ เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิขอแนะนำให้คุณ ปิดเสียงลำโพง
เชิญเลือกชุดสวดมนต์และภาพบูชาจากข้างล่างนี้......
สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระสวดเสริมมงคล สวดมนต์ทำวัตรเช้า สวดมนต์ทำวัตรเย็น

ไหว้พระ ๙ วัด หน้าคอมฯ สำหรับผู้ที่ต้องการไหว้พระสวดมนต์ polyboon.com ได้เลือกสรร พระประธานจากวัดต่างๆ มาจำนวน ๙ วัด ดังนี้

๑. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ซึ่งเป็นพระคู่เมือง ตั้งแต่เริ่มกรุงรัตนโกสินทร์ เชื่อกันว่าอธิษฐานขอสิ่งใด ก็ได้สารพัดนึก เรามีให้เลือกทั้งแบบพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูฝน พระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูหนาว และพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูร้อน

๒. พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศมหาวิหาร เป็นพระที่สร้างพร้อมกันกับ พระพุทธชินราช แห่งเมืองพิษณุโลก และพระศาสดา นอกจากนี้วัดบวรฯ ยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช

๓. พระพุทธเทวาปฏิมากร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ชื่อความหมายขององค์พระประธานแปลว่า พระพุทธที่เหล่าเทวดา เป็นผู้สร้าง นอกจากนี้ ไหว้พระวัดโพธิ์เชื่อว่าจะร่มเย็น เหมือนชีวิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิ์ ร่มไทร

๔. พระพุทธนรสีห์ วัดชนะสงคราม เป็นพระ และวัดที่เชื่อว่าหากได้สักการะบูชาแล้ว จะชนะอุปสรรคทั้งมวล

๕. หลวงพ่อทอง หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อนาก วัดพนัญเชิง เป็นเพราะชื่อมงคลเกี่ยวกับ ทรัพย์สินเงินทอง ทางเราจึงจัดให้ได้สักการะกัน สำหรับผู้ต้องการมีทรัพย์ มีเงินมีทอง

๖. พระประธานวัดสุทัศน์ฯ เป็นวัดต้นกำเนิดพระกริ่งดังๆ ของไทย ด้วยเชื่อว่าพระอุโบสถของวัดสุทัศน์ฯ ออกแบบสร้างและวาดภาพ ให้สื่อถึงสวรรค์เบื้องบน จรดชั้น พรหม อรูปพรหม และนิพพาน (จักรวาล) เชื่อว่าไหว้พระวัดสุทัศน์จะได้พบเห็นแต่สิ่งดีดี

๗. พระประธานในวิหาร วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช เชื่อว่า ไหว้พระวัดแจ้ง ชีวิตจะสว่างไสวเจริญรุ่งเรือง

๘. พระประธานวัดสระเกศ (ภูเขาทอง) เชื่อว่าหากได้ไหว้พระวัดสระเกศ และภูเขาทองแล้ว ชีวิตจะมั่นคง ตำแหน่งการงานอาชีพ ธุรกิจ จะยิ่งใหญ่ และสูงขึ้นเรื่อยๆ

๙. พระประธานวัดจีนประชาสโมสร เป็นตัวแทนวัดจีน เป็นวัดแบบเดียวกับวัด มังกรกัมราวาส หรือ วัดเล่งเน่งยี่ ที่เยาราช ซึ่งถือว่าเป็น วัดหัวมังกร แต่ที่วัดจีนประชาสโมสรนี้ เชื่อว่า เป็นวัดท้องมังกร อยู่ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อว่าเป็นวัดเกี่ยวกับโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ อีกวัดหนึ่ง

ในการไหว้พระ ๙ วัด คุณสามารถเริ่มที่วัดใดก่อนก็ได้ แต่นิยมให้เลือกวัดพระแก้วฯ ก่อน หลังจากสวดมนต์จบในแต่ละวัดแล้ว ให้อธิษฐานอุทิศบุญ ที่สำเร็จจากการสวดมนต์ไหว้พระ ซึ่งทางเราได้ทำตัววิ่งเป็นคำอธิษฐานทูลเกล้าถวายบุญ แด่ในหลวง ซึ่งคุณจะว่าตามหรือ อธิษฐานส่วนของคุณเองก็ได้ และไม่จำเป็นต้องไหว้ครบทั้ง ๙ วัดก็ได้เช่นเดียวกัน บทสวดมนต์จะไม่มากเท่า ไหว้พระหน้าคอมฯ รุ่นคลาสสิก (รุ่นเดิม) และคุณสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นการ ฟังเสียงสวดมนต์ แทนการสวดมนต์เองได้ตั้งแต่ บทสวดที่ ๒ คือ นะโมตัสสะ... เป็นต้นไป

สำหรับผู้มีอาการเจ็บป่วยต้องการฟังพระคาถาเกี่ยวกับการรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วย เราจัดให้มีเฉพาะขึ้นมาเป็นพิเศษ เมื่อเริ่มเข้าสู่หน้าแรก หลังจากเลือกพระบูชา ได้แล้ว ให้กดจุดธูปเทียนตามขั้นตอน และกดเลือกบทสวดมนต์ แล้วกล่าวมนัสการคุณพระรัตนตรัย ตั้งอธิษฐานจิต ขอขมากรรมต่อคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกรูปทุกปาง เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณในทุกภพทุกชาติ ที่ได้เคยพลาดพลั้งล่วงเกิน ไม่ว่าจะเป็นกาย วาจา หรือความคิด ในชาติภพในก็ตาม ขอคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกรูปทุกปาง เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณในทุกภพทุกชาติ ได้โปรดยกโทษ เว้นโทษ อภัยโทษ และอโหสิกรรมให้ ขอบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปทุกปาง ประกอบบุญกุศลที่ได้เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติ โปรดบันดาลให้อาการเจ็บป่วยทุเลา และหายไป

เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ phuttiwong@gmail.com หรือ polyboon@yahoo.com


ร่วมอนุโมทนาการสวดมนต์ไหว้พระ โดย

พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ
สุพัตรา เสนะเปรม และครอบครัว
ปิยมน อัจฉริยปัญญา
ทัสวรรณ์ กฤษณวงษ์หงษ์ และครอบครัว
นภาวรรณ จันทสาระกุล

| รายนามผู้ร่วมสบทบทุนกิจกรรมงานบุญงานกุศล |
|
คำอุทิศ ไหว้พระหน้าคอมฯ |สนับสนุนข้อมูลโดย โหรามหาฤกษ์พยากรณ์


Copyright by Polyboon Co.,Ltd.

ผู้พัฒนาเว็บ www.polyboon.com