พระหมู่บูชา
บทสวดมนต์
... ขอเชิญไหว้พระ ๙ วัดหน้าคอมฯ ด้วยภาพพระบูชาใหญ่ถนัดตาขึ้นเยอะ