ไหว้พระหน้าคอมฯ

เลือกเครื่องบูชา

ตั้งจิตจุดธูปเทียน

<< กลับสู่ขั้นตอนแรก >>

ขั้นตอนการไหว้พระหน้าคอมฯ

  • เลือกภาพพระพุทธรูป จากเมนูด้านซ้ายบน
  • เลือกเครื่องบูชา (ดอกไม้) จากตัวเลือกด้านขวา
  • คลิ๊กจุดธูปเทียน
  • เลือกบทสวดมนต์จากเมนูด้านขวาบน

ข้อมูลภาพพระพุทธรูป

  • พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร
  • ภาพจากโปสเตอร์ของทางวัด เนื่องจากไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก เข้าไปบันทึกภาพภายในพระอุโบสถ

 

: Go To ::: Polyboon.com | ไหว้พระหน้าคอมฯ | นั่งสมาธิหน้าคอมฯ | ขยายความหมาย คำพระ | เรียนรู้พระธรรม จากพระไตรปิฎกออนไลน์ |